Hướng dẫn mua hàng – PIN ZIN MOBILE

Hướng dẫn mua hàng

Trong thời đại công nghệ, hình thức mua hàng trực tuyến ngày càng được chọn nhiều hơn thế cho hình thức mua hàng trực tuyến. Mang đến sự thuận lợi nhất cho bạn, Công ty thực hiện đa dạng hóa các hình thức mua hàng trực tuyến.Để mua hàng trực tuyến, bạn có thể chọn một trong ba cách sau:

Cách 1Mua hàng trực tiếp trên website

Các bước để mua hàng trực tuyến trên website:

  1. Chọn sản phẩm mong muốn
  2. View product information
  3. Xác nhận hàng
  4. Import email address
  5. Import giao thông tin
  6. Chọn cách thanh toán
  7. Đặt hàng
  8. Nhận hàng đơn hàng xác nhận thông báo
Cách 2Qua Email
            To set row, you can send information about single row (bao gồm sản phẩm mã hóa, số lượng) kèm theo các thông tin: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn, ngay sau khi nhận được thư.
Cách 3Qua điện thoại
           
             To set up the best row, you have the world fast call for us, tôi  0877.701.701

Trả lời

btn-dangkyhocthu