Category Archives: Hướng dẫn & chính sách

Hướng dẫn thanh toán

Chúng tôi luôn mong muốn mang đến sự thuận lợi nhất cho Khách hàng. Để thực hiện thanh toán, bạn có thể chọn một trong những cách thức sau: 1 / THANH TOÁN KHI GIAO HÀNG – TRẢ TIỀN MẶT (COD) : * Với phương thức thanh toán trực tiếp Quý khách đặt hàng trên […]

Hướng dẫn mua hàng

Trong thời đại công nghệ, hình thức mua hàng trực tuyến ngày càng được chọn nhiều hơn thế cho hình thức mua hàng trực tuyến. Mang đến sự thuận lợi nhất cho bạn, Công ty thực hiện đa dạng hóa các hình thức mua hàng trực tuyến.Để mua hàng trực tuyến, bạn có thể chọn […]

btn-dangkyhocthu